Jag tror på att en behandling för att skapa bra hälsa bör utgå från att vara behaglig och stärkande för dig.

Meridian terapi härstammar från Japan, men har sina rötter i klassiska kinesisk litteratur och praktik. Kortfattat så är det en metod, ett system, för att behandla enkelt, smärtfritt och anpassat efter individen.

Det är en finkänslig och elegant gren av akupunkturen som ser behandlingen som en helhet, det är inte recept på punkter eller fokus på ett specifikt symptom, det handlar om din helhetshälsa och skapa ett optimalt läge för dig att läka eller få bästa förutsättningarna för det.

Jag använder tunna nålar och moxa (värmebehandling) som behandlar ett fåtal punkter och områden på dig. Pulsdiagnostik är ett viktigt verktyg för mig, då det är min måttstock på hur behandlingen ska fortlöpa och om den håller kvalitet.

Min utgångspunkt är att jag gör mitt yttersta för att hjälpa dig och din kropp att må bra.

Fråga om du undrar något, eller boka en tid för rådgivning och behandling.