Yoga
 

Vanliga frågor och svar

Boka tid

Boka tid

 

Kontakt

+46 73 077 1867

Minska din yrsel i vardagen

För dig som lider och känner dig begränsad i vardagen av yrsel

Yrsel är ett symptom på att balansorganen inte fungerar som de ska. Det kan vara ett väldigt akut problem som till exempel “kristallsjuka” som går över tämligen snabbt, men i vissa fall kan problemet finnas kvar länge.

För dig som har problem med detta så kan det vara väldigt begränsande och frustrerande i vardagen. Det tär på den kognitiva förmågan, samt tär på energin som du har för dagen.

Ofta finns inget direkt botemedel utan mer av acceptera situationen.

Eftersom jag har erfarenhet och framgång med patienter med yrsel så vill jag nå ut till dig som har problem med detta. Prova på om min behandling kan hjälpa just dig.

Akupunktur –  enkel plan för testa om det fungerar för dig

 

  1. Boka 3 behandlingar med 1 veckas mellanrum, när de passar dig. (jag brukar behandla 3 gånger för att utvärdera)
  2. Träffa mig och besluta om exakt behandlingsplan, beroende på hur du mår i övrigt.
  3. Följ upp efter 3 gånger, få en klar plan och ta nästa steg.
 

Boka tid

Akupunktur och “inre vind”

Yrsel är en vanlig åkomma i traditionella asiatiska medicinen, där man kallar det med ett uttryck som är “inre vind”. Som är ett ganska målande uttryck för hur det känns. 

Det kan uppstå både efter en infektion, men även i samband med stress eller påfrestande situationer. Oftast kan en kombination av dessa orsaka mer långgående problem,  

 

Min behandling fokuserar på att skapa en bra balans i systemet hos dig, stötta immunförsvar och kroppens förmåga att återhämta sig.

Osäker på akupunkturbehandling?

 

Är du osäker på om det är rätt för dig?

Prova på en behandling och avgör själv, det är alltid en avslappnande behaglig behandling och oftast helt smärtfri.

 


Är du osäker på akupunktur som behandlingsmetod?

Prova på, de flesta tycker det är en väldigt skön behandling i sig och du kan alltid avsluta om det inte känns bra. Såklart vill både du och jag se och känna ett bra resultat, och jobbar för det.

 

Är du osäker på om det är rätt för dig just nu och vill tänka på saken?

Det kan du absolut göra, men hör av dig om du är osäker, om bara för att ställa frågor som du vill ha svar på, ett enkelt mail går bra så ska jag försöka svara. 

 

Varmt välkommen!