Yoga
 

Vanliga frågor och svar

Boka tid

Boka tid

 

Kontakt

+46 73 077 1867

Lindra huvudvärken med akupunktur

Har du problem med huvudvärk som stör din vardag och liv? Sjukdagar med neddragna gardiner? Tappar du livskvalitet eftersom huvudvärken stör dina planer och dagar? Ta hjälp av traditionell akupunktur, prova och se vad det kan ge dig.

Eftersom jag själv har erfarenhet av att lida av migrän i yngre år gör att jag förstår hur krävande det är att få kraftig huvudvärk. Hur det påverkar både mig, min omgivning samt de dagar som försvinner i livet på grund av huvudvärk.

Kanske kan min erfarenhet hjälpa dig, tänkte jag när jag började dessa specifika behandlingar.

Min vanliga 3 stegsplan för se effekt

  1. Boka 3 tider
  2. Möt mig och besluta om mer exakt behandlingstrategi.
  3. Följ upp efter första 3 behandlingar och besluta därefter om 3 behandlingar till.

I bästa fall blir du av med smärtan och begränsande vardagsbekymmer.

Ta hjälp, för din skull, boka in och testa
Boka tid

Hur många behandlingar behövs då?

Det är väldigt svårt att svara på, men jag tycker mig se ett mönster att efter en 5-6 gånger så märks förbättringar, men såklart kan det ta tid, eller gå snabbare, din hälsa är alltid unik.

Bjuder på en studie på migrän och akupunktur:
Acupuncture in migraine prophylaxis in Czech patients: an open-label randomized controlled trial:
https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=38256

Huvudvärk, kvinna, akupunktur